Soutěžní komise

Ředitel soutěže:

Jaroslav Polanecký, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 

Předseda soutěžní komise:

Milan Hlaveš, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

 

Členové soutěžní komise:

Robert Jahn, Imperial Karlovy Vary, a. s.
Zdeněk Lhotský, Studio tavené skleněné plastiky Lhotský, s. r. o.
Milan Mottl, sklárna MILAN MOTTL a.s.
Jitka Pokorná, Galerie Pokorná